Vesti

Pančićeva režuha se jedino može videti na Kopaoniku

U okviru svojih redovnih aktivnosti predviđenih Planom i Programom, NP Kopaonik je izvršio terenske radove praćenja i kontrolisanja stanja određenjih biljnih i životinjskih vrsta kao i staništa koja iste naseljavaju.

Tokom obilaska terena 08.05.2018.god. na lokalitetu Suvo Rudište, idući od Pančićevog vrha ka centru,  utvrđeno je da se populacija Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) na ovom prostoru nalazi u dobrom stanju ali i to da se usled vremenskih prilika još uvek nije dovoljno razvila.

Pančićeva režuha je stenoendemična vrsta Kopaonika, što znači da se jedino tu može videti i više ni na jednom mestu na svetu.
izvor:NPKopaonik.com