Vesti

Počinje naplata ulaska u NP Kopaonik za motorna vozila

Ulaz NP Kopaonik

Od ponedeljka 16. oktobra 2017. najverovatnije počinje naplata ulaska u Nacionalni park Kopaonik za motorna vozila koja je već dugo najavljivana. Sredstva ostvarena naplatom ulaza koristiće se za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenog područja.

Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik u skladu sa članom 70,  Zakona o zašiti prirode , a Uredbom Vlade Republike Srbije  i sa saglasnošću resornog ministarstva  i JP „ Putevi Srbije“ od oktobra meseca 2017. godine, započinje naplatu ulaska u Nacionalni park Kopaonik .

Naplata će se vršiti po motornom vozilu na ulaznim kapijama Jošanička banja – Đorov most (putni pravac Jošanička banja – Kopaonik), Brus – Brzeće (putni pravac Brzeće – Kopaonik i Sunčana dolina (putni pravac Rudnica – Kopaonik) na osnovu sledećih kategorija:

Putnička vozila i motorcikli:
Dnevno: 150 dinara
– Nedeljno: 600 dinara
– Mesečno: 2.000 dinara

Putnička sa prikolicom i kombi vozila:
Dnevno: 250 dinara
– Nedeljno: 1.100 dinara
– Mesečno: 3.500 dinara

Autobusi i kamioni:
Dnevno: 500 dinara
– Nedeljno: 2.000 dinara
– Mesečno: 6.500 dinara

Motorna vozila sa više od tri osovine:
Dnevno: 1.000 dinara
– Nedeljno: 4.000 dinara
– Mesečno: 13.000 dinara

Građani Opštine Raška i Opštine Brus će prilikom ulaska na teritoriju Nacionalnog parka Kopaonik plaćati godišnju ulaznicu u visini od:
– Putnička vozila i motorcikli: 250 dinara
– Putnička sa prikolicom i kombi vozila: 500 dinara
– Autobusi i kamioni: 1000 dinara
– Motorna vozila sa više od tri osovine: 1500 dinara

Karta NP Kopaonik

ZAŠTITA I RAZVOJ
Javno preduzeće  Nacionalni park Kopaonik sa potpunom odgovornošću je dužno da sredstva ostvarena naplatom iz člana 70  Zakona o zaštiti prirode vodi na posebnom računu i koristi za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenog područja, odnosno za sprovođenje Plana i programa  ( aktivna zaštita i monitoring borovnice, monitoring stenoendemita, monitoring vodozemaca i gmizavaca, monitoring ptica – uralske sove, gaćaste kukumavke, sivog sokola, orla, monitoring vuka, monitoring srna i divljih svinja, zaštita i monitoring kvaliteta voda.

SAGLASNOST
Na planirane aktivnosti iz Godišnjeg programa upravljanja nacionalim parkom saglasnost daje Ministarstvo zaštite životne sredine.
Na planirane aktivnosti iz desetogodišnjeg Plana upravljanja nacionalnim parkom Kopaonik saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

HITNA SLUŽBA
Vozila koja pripadaju hitnoj pomoći, vatrogasnoj službi i policiji neće plaćati ulaz u nacionalni park Kopaonik.

Karta NP Kopaonik - cela