Događaji Vesti

Poziv za učešće u prolećnoj akciji “OČISTIMO KOPAONIK”

Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“ u sklopu redovnih aktivnosti i obeležavanja Dana planete Zemlje organizuje prolećnu akciju čišćenja na teritoriji nacionalnog parka koja će se održati u petak 27.  aprila 2018. godine sa početkom u 10:00 časova.

Na osnovu izveštaja čuvarske službe planirano je čišćenje duž regionalnih puteva, širi pojas oko ugostiteljskih objekata i skijalište od Jarma do Suvog rudišta.

Pozivamo Vas, da u što većem broju kao i sa raspoloživom mehanizacijom ili drugim vidom pomoći (prevoz za učesnike, sendviči, flaširana voda…), uzmete učešća u akciji „Očistimo Kopaonik“ kako bi prostor nacionalnog parka očistili od čvrstog otpada koji ostaje kao posledica zimske turističke sezone.

NP Kopaonik moli sve zainteresovane da informacije o broju učesnika kao i o tome na koje sve načine možete da pomognete ovu akciju prolećnog čišćenja Kopaonika dostavite najkasnije u četvrtak 26. aprila 2018. godine do 12:00 časova.

Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“  će obezbediti rukavice i vreće za čvrsti otpad a detaljan plan akcije biće napravljen po dobijanju informacije koliko  će se učesnika odazvati pozivu.

U akciji čišćenja Kopaonika koju će pratiti i Inspekcija za zaštitu životne sredine Republike Srbije učešće će uzeti svi zaposleni u NP Kopaonik.

Kontakt osobe za prijavu učešća u akciji:
Maja Čorbić +381 64 82 40 937
Suzana Komatović +381 64 82 40 933