Vesti

MM ski-sport organizuje seminar za ski instruktore na Kaprunu u Austriji

MM ski-sport

MM ski-sport u saradnji sa Sportskom Akademijom Beograd  organizuje praktični deo seminara osposobljavanja za sticanje zvanja sportski instruktor alpskog skijanja i snouborda – nivo 1 i 2, kao i stručnog usavršavanja, koji će biti organizovan od  11. do 19. novembra 2017. na Kaprunu, Austrija.

Praktični seminar obuhvata osposobljavanja za sticanje zvanja sportski instruktor:

 1. SPORTSKI INSTRUKTOR ALSPKOG SKIJANJA NIVO 1
 2. SPORTSKI INSTRUKTOR ALPSKOG SKIJANJA NIVO 2
 3. SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 1
 4. SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 2
 5. U okviru seminara instruktori mogu obaviti i proces stručnog usavršavanja

Praktični deo seminara

Demonstratori
– Milorad Bocić – skijanje
– Aleksandar Bačlija – snoubord

Gosti demonstratori:
– Član slovenačkog DEMO tima ZUTS
– Član slovenačkog DEMO tima DUDTS
– Andreas Spettel – Član Austrijske asocijacije škola skijanja , učesnik Interski tima Austrije u St.Anton i Ushuaia

Opšti deo seminara biće organizovan u najkraćem roku posle praktičnog dela, u dogovoru sa Sporstkom Akademijom. Opšti teoretski deo seminara mogu pohađati svi kanditati bez obzira da li su prisustvovali praktičnom delu seminara.

USLOVI UPISA NIVO 1

 1. Završeno najmanje srednje obrazovanje
 2. Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti
 3. Takmičari sa 100 i manje FIS bodova, mogu polagati objedinjeni ispit za NIVO 2

USLOVI UPISA NIVO 2

 1. Stečeno zvanje instruktora skijanja NIVO 1
 2. Najmanje 90 sati rada u zvanju instruktor NIVO 1
 3. Najmanje dve sezone rada u zvanju instruktora NIVO 1

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS NIVO 1

 1. Popunjena prijava
 2. Diploma o prethodno stečenom zvanju –fotokopija
 3. Potvrda o zdravstvenoj spospobnosti ( ne starija od mesec dana)
 4. Izvod iz matične knjige rođenih – fotokopija
 5. Fotografija
 6. Dokaz o uplati specifičnog dela programa (praktičnog ) u iznosu od 54 000,00rsd. koji obuhvata troškove praktične nastave na Kaprunu, predavanja po podne, snimanje i video analizu, pisani materijal, polaganje –praktičnog ispita, troškove organizacije seminara.

Račun za uplatu: 285-2041000000174-20 kod Sberbank ili 105-5001122-41 kod Aik banke, svrha uplate : Kurs za instruktore skijanja/snouborda NIVO 1

 1. Za seminar usavršavanja dokaz o uplati u iznosu od 3.500,00rsd

Račun za uplatu: 285-2041000000174-20 kod Sberbank ili 105-5001122-41 kod Aik banke, svrha uplate : Seminar usavršavanja

 DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS NIVO 2

 1. Popunjena prijava
 2. Potvrda o stečenom zvanju instruktora skijanja NIVO
 3. Potvrda o 90 sati rada u zvanju instruktor skijanja NIVO 1
 4. Dokaz o uplati specifičnog dela programa (praktičnog ) u iznosu od 54 000,00rsd. koji obuhvata troškove praktične nastave na Kaprunu, predavanja po podne, snimanje i video analizu, pisani materijal, polaganje –praktičnog ispita, troškove organizacije seminara.

Račun za uplatu: 285-2041000000174-20 kod Sberbank ili 105-5001122-41 kod Aik banke,           svrha uplate : Kurs za instruktore skijanja/snouborda NIVO 2

 1. Za seminar usavršavanja dokaz o uplati u iznosu od 3.500,00rsd

Račun za uplatu: 285-2041000000174-20 kod Sberbank ili 105-5001122-41 kod Aik banke,      svrha uplate : Seminar usavršavanja

PROGRAM SPECIFIČNOG DELA SEMINARA

11.11.2017.
– 08:00 – 18:00 Teorijska predavanja

12.-17.11.2017.
– 09:00 -16:00 Praktičan rad na snegu

– 17:00 – 18:00 Video analiza

– 19:00 – 22:00 Teorijska predavanja

18.11.2017.
– 09:00 Praktičan ispit

Informacije MM ski sport:
Mobilni: +381 62 88 28 568 ili +381 69 28 86 282

Email: office@mmskisport.com

Sportska Akademija Beograd ( Dozvola za rad broj: 612-00-01448/2010-04 izdata od Ministarstva prosvete Republike Srbije , 31.01.2011. godine ,a koja je u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju kadrova zasport  Sl. glasnik RS. br.8/2013)

error: