Dešavanja Priče sa Kopaonika Vesti

Nebeske stolice i crkva svetog Prokopije na Kopaoniku

Na dan svetog Prokopija 21. jul, stanovnici Kopaonika, okolnih sela i gosti  okupljaju se na Nebeskim stolicama radi molitve.

Na  Kopaoniku odmah ispod Pančićevog vrha nalazi se lokalitet Nebeske stolice na nadmorskoj visini od 1.800 metara. Ime ovom lokalitetu dao je vojvoda Živojin Mišić. Kasnije ovo ime dato je čitavom brdu. Ovaj potes se naziva Crkvine jer se tu nalaze ostaci crkve sv. Prokopija, poznate kao “Crkvina sv. Prokopija”.

Temelji crkve su u neposrednoj  blizini  dva  srednjovekovna  rudnika Belo Brdo i Zaplanja, jer sveti Prokopije se smatra zaštitnikom rudara.

Stanovnici okolnih sela, na dan svetog Prokopija 21. jul,  okupljaju se na Nebeskim stolicama radi molitve. Po predanju tog dana kamen u dolu i drvo u gori “prokopi” i zato se  21.jul – sv. Prokopije smatra “teškim praznikom”.

Po predanjima crkva je davno, u toku  jedne noći nestala, kao da je odletela, a na njenom mestu ostali su samo temelji. Talpe od zidova leteće crkve padale su po celoj Toplici. Na tim mestima, gde su talpe pale, nastajali su novi hramovi, a skoro cela crkva sručila se u Prokuplje, na mesto gde  je današnja crkva svetog Prokopija.

Na Nebeskim stolicama je otkrivena rimska građevina u kojoj je pronađen novac iz vremena Dioklecijana i Konstantina, a pronađena je i ranohrišćanska bazilika sa dvostrukom apsidom građena od lomljenog i pritesanog kamena koja potiče iz prvog veka koja je imala mozaičan pod.

Sa Nebeskih stolica se pruža izvanredan pogled na istočnu stranu Kopaonika, a na brdima ispod vide se rupe “bunarskog tipa” iz kojih su Sasi vadili rudu gvožđa.

Kada ste na Kopaoniku prošetajte do lokaliteta Nebeske stolice, naročito 21. jula na dan svetog Prokopija.

 

Tagovi
error: