Nekretnine Vesti

Opština Brus oglasila prodaju zemljišta u turističkom kompleksu „Srebrnac“ na Kopaoniku

Opština Brus oglasila prodaju zemljišta na lokaciji Srebrnac na Kopaoniku, potes „Zavoj“ javnim nadmetanjem i to: kat.parcela br. 3447/17 KO Kriva Reka, površine 1. 45, 30 ha, upisana u listu nepokretnosti br. 692 KO Kriva Reka, koja je u obuhvatu Plana detaljne generalne regulacije turističkog kompleksa „Srebrnac“ na Kopaoniku, u okviru zone II, po nameni- zelene površine.

Početna cena javnog nadmetanja je 2.550,00 eura/ar (ukupna cena 370.515,00 eura).

Pravo da učestvuju u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju pravna i fizička lica a jedan od uslova je uplata depozita u iznosu 30% od početne cene.

Rok za dostavljanje prijava je 30. decembar 2019. godine do 12:00 časova a otvaranje prijava je istog dana u 13:00 časova u prostorijama opštine Brus.

Prijava se podnosi na zvaničnom obrascu Prijave koja se može preuzeti na sajtu opštine Brus (www.brus.rs).

Informacije kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa navedenom nepokretnošću mogu se dobiti u prostorijama Opštine Brus svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 13:00 časova. Kontakt osoba: Grujić Vesna, telefon +381 37 31 50 101

Tagovi
error: