Policija

Za bezbednost svih u TC Kopaonik i TC Brzeće brinu se pripadnici MUP-a koji su smešteni u ova dva turistička centra.
Policijska ispostava na Kopaoniku nalazi se u Upravnoj zgradi Skijališta – odmah iznad Konaka.
T: +381 54 71 092 ili jedinstveni broj MUP-a: 192

Policijska ispostava Brzeće smeštena u objektu ispred hotela OZON.
T: 192

error: