Važni Telefoni

Info žičare +381 36 54 71 203
Info ski pass +381 36 54 71 211 ili +381 36 54 71 209
Trauma centar +381 66 830 25 32
Ambulanta (Dom zdravlja) +381 36 54 71 094
Policija
+381 36 54 71 092
Vatrogasna služba +381 36 54 71 093
JP Vodovod +381 36 736 622
JP Elektrodistribucija +381 36 736 055
Pošta Kopaonik +381 36 54 71 100
Gorska služba spasavanja +381 63 466 466
AMSS +381 1987
Brzmin +381 37 823 001

“Kruševac put” Srebrnac

+381 37 478 444

“Novi Pazar – put”

+381 36 54 71 370

MM Petrol
Jošanička Banja

+381 36 54 78 402

URLAN Gas Petrol
Brus

+381 37 827 355

Poštanski broj: KOPAONIK 36354

error: