Vesti

Kombinovana gondola – žičara MALI KARAMAN umesto ski lifta

Kopaonik 15.01.2023. Urađen je urbanistički projekat za izgradnju kombinovane gondole – žičare MALI KARAMAN u ski centru Kopaonik.

Nova instalacija kombinovane gondole — žičare planirana je na trasi postojećeg ski lifta Mali Karaman. Polazna stanica planirana je u zoni između državnog puta II reda i jezera Mali Karaman, dok je izlazna stanica planirana pored platoa izlazne stanice gondole Brzeće-Mali Karaman.
Uz polaznu stanicu planirana je izgradnja prizemnog objekta, površine oko 460 m2, sa galerijom ispod koga je planirana podzemna garaža za kabine i korpe kombinovane gondole – žičare. Širina bezbednosnog pojasa kombinovane gondole – žičare iznosi 40 m, a dužina do 1310 m.
Kombinovana žičara doseže svoj konačni kapacitet od 2400 p/h korišćenjem 63 vozila (48 sedišta i 15 gondola) sa maksimalnom brzinom od 5.00 m/s. Dužina žičare-gondole je 1254.00 m , vreme putovanja 4.14 min dok je dozvoljena jačina vetra pri radu do 70 km/čas.

Izradi Urbanističkog projekta za izgradnju kombinovane gondole – žičare Mali Karaman pristupilo se na zahtev investitora, JP Skijališta Srbije, dok bitan razvojni faktor gravitirajućeg skijališta i kompleksa predstavljaju planirane kabinske žičare „Brzeće/Bela reka -Mali Karaman-Suvo Rudište“ od posebnog značaja za otvaranje novih ulaza u skijalište, čime se rasterećuju sadašnji skijaški uslovi u kompleksu Suvo Rudište.

error: