Vesti

Nacionalni park Kopaonik proslavlja 40 godina postojanja

Kopaonik 14.07.2021. Nacionalni park Kopaonik osnovan je 1981. godine i ove godine proslavlja 40 godina postojanja, odnosno četrdeset godina turbulentne borbe da se sačuva, unapredi i oplemeni najlepša planina u Srbiji.

Posle višegodišnje inicijative za proglašenje pojedinih delova Srbije za nacionalne parkove Skupština SR Srbije je 13. jula 1981. godine donela Zakon o Nacionalnom parku Kopaonik, Na osnovu tog zakona i prema tadašnjem sistemu organizovanja nacionalnim parkom upravlja Samoupravna interesna zajednica nacionalnog parka, sa pratećom stručnom službom i sa sedištem na Kopaoniku.

Novi Zakon o nacionalnom parku Kopaonik donet je od strane Skupštine SR Srbije 26. jula 1988.godine  kojim se predviđa osnivanje radne organizacije za zaštitu i razvoj nacionalnog parka Kopaonik kao upravljača, čiji će osnivač biti Skupština SR Srbija. Na osnovu ovoga, Preduzeće za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Kopaonik je osnovano Odlukom o osnivanju od 23. februara 1989. godine, donetom od strane Skupštine SR Srbije, a sSedište Preduzeća je u urističkom centru Suvo rudište na Kopaoniku.

Po donošenju Zakona o nacionalnim parkovima od strane Skupštine Republike Srbije od 26. maja 1993. godine osniva se Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“ Kopaonik, kao pravni sledbenik Preduzeća za zaštitu i razvoj NPK. Ovo javno preduzeće i sada upravlja Nacionalnim parkom.

Osnovna delatnost JP NP Kopaonik je zaštita prirodnih vrednosti, kulturnih dobara i drugih znamenitosti i u okviru toga:
– čuva, unapređuje i promoviše prirodne i stvorene vrednosti NP Kopaonik
– sprovodi propisane režime zaštite
– osigurava nesmetano odvijanje prirodnih procesa i održivog korišćenja područja
– obezbeđuje nadzor nad sprovođenjem uslova i mera zaštite prirode
– prezentuje i popularizuje vrednost zaštićenog područja, prati kretanje i aktivnosti posetilaca

JP NP Kopaonik se bavi i poslovima:
– gazdovanja šumama Nacionalnog parka Kopaonik
– zaštite, gajenja unapređenja i korišćenja lovne i ribolovne faune
– naučnim istraživanjima u oblasti zaštite i razvoja
– projektovanjem, izgradnjom i održavanjem objekata koji su u funkciji zaštite

JP NP Kopaonik je organizovano u tri sektora: sektor za zaštitu i razvoj prirodnih i drugih vrednosti, sektor za čuvanje zaštićenih područja i sektor za pravne i ekonomske poslove.
izvor:NPKopaonik.rs

error: