Vesti

Poziv za učešće u akciji „Očistimo Kopaonik“ 24. maja 2019

JP ”Nacionalni park Kopaonik”, povodom  Evropskog dana parkova organizuje veliku prolećnu akciju čišćenja teritorije nacionalnog parka u petak, 24. 05. 2019. godine sa početkom u 10:00 časova, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj zelenih površina.

“Na osnovu izveštaja čuvarske službe čišćenje je planirano duž skijaških staza i duž regionalnih puteva, ka Brusu, Jošaničkoj Banji i Rudnici, parking prostora, širi pojas oko svih ugostiteljskih objekata i skijališta na lokaciji od Jarma do Suvog rudišta. Detalji plana biće izloženi neposredno pred početak akcije. JP ”Nacionalni park Kopaonik” će obezbediti potrebnu količinu rukavica i vreća za čvrsti otpad i svi zaposleni će učestvovati u akciji.” – rekla je  Suzana Komatović,  rukovodilac službe unapređenja prirodnih vrednosti u NP Kopaonik.

Sprovođenje akcije će biti medijski propraćeno i kontrolisano od strane Inspekcije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

“Pozivamo Vas da se uključite u akciju 24. maja sa raspoloživim brojem ljudi kao i sa postojećom mehanizacijom ili drugim vidom materijalne pomoći (sendviči za učesnike, voda), koja može biti od koristi za  održavanje akcije. Prijava za učešće je najkasnije do 22.05.2019.godine.”  – pozivaju iz NP Kopaonik

Kontakt telefon za informacije i prijavu učešća u akciji: 036 73 77 03 i 064 82 40 933

error: