Vesti

Aktivnosti NP Kopaonik 2019. usmerene na privlačenje većeg broja turista

Osim nekoliko akcija čišćenja teritorije nacionalnog parka Kopaonik tokom prolećnih meseci i redovnih zadataka pojedine službe NP Kopaonik ove godine imaće i dodatne aktivnosti na očuvanju i zaštiti flore i faune ovog područja sprovodeći u delo planove vezane za zastitu i razvoj prirodnih ali i kulturno-istorijskih i turističkih vrednosti.

“Aktivnosti u 2019. godini prvenstveno se odnose na zaštitu biljnog i životinjskog sveta kroz brojna istraživanja saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije od kojih su neka započeta prošle godine a tiču se vodozemaca. Na Kopaoniku je pronađeno dosta novih vrsta vodozemaca  i vrlo retkih… nekih čak i po prvi put za teritoriju Srbije a čak i Balkana. Ove godine će se raditi i istraživanja crvenih algi. Takođe u saradnji sa Zavodom radićemoe monitoring sivog vuka koji je zaštićena vrsta a isto tako i na monitoringu surog orla za koga je potvrđeno da živi u zaštitnoj zoni NP Kopaonik i da za sada postoji jedno gnezdo sa jednim aktivnim parom. To je što se tiče saradnje sa Zavodom.


Radićemo i na trasiranju pešačkih staza Jankove bare i Đački grobići. Zanimljivo je da će se ove dve staze spojiti što će biti vrlo atraktivno za posetioce NP Kopaonik. Nastavljamo radove i na izgradnji staze Barska reka koja je započeta prošle godine i veliki deo posla je završen. Ove godine planirano je postavljanje informativnih oznaka kako bi se staza učinila još dostupnijom za turiste.


Planirano je i uređenje već prirodnih vidikovaca na kojima će se postaviti drvene platforme sa durbinom kako bi mogla da se posmatra okolina.” rekla je Suzana Komatović, rukovodilac službe unapređenja prirodnih vrednosti, za RTV Kopernikus Raška.

Sve aktivnosti NP Kopaonik koje će biti sprovedene u 2019. godini imaće za cilj da privuku još veći broj turista na Kopaonik tokom letnjih meseci.

error: